En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Dama Alaricana s.l. comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado Sitio Web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través destes, por parte de Dama Alaricana s.l.. Igualmente, Dama Alaricana s.l. poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa

2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas, Dama Alaricana s.l. utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio Web http://www.damaalaricana.es coma outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso Dama Alaricana s.l. non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a:

Dama Alaricana s.l.
32667 Allariz – Ourense
Telf.: 629 492 611
[email protected]

5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de non recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de Dama Alaricana s.l.
Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónica, no futuro, por parte de Dama Alaricana s.l. poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.